Venüs nedir?

Güneş sisteminde güneşe en yakın ikinci yörüngede dönen bir gezegen. Akşam karanlığında gökyüzünde Aydan sonra en parlak ışığa sahiptir. Venüs’e Zühre yıldızı da denir. Güneş ve ay dışında aletsiz gündüz görülebilen tek gök cismidir. Kütlesi .................................................. 5,3x1012 ton Hacmi ...................................................... 9,3x1020m 3 Yoğunluğu ............................................ 5,1 gram/cm 3 Çapı............................................................ 12100 km. Yüzey çekimi ................................................ 8,6 m/sn Kaçma hızı ................................................ 10,4 km/sn Yörünge hızı................................................ 35 km/sn Eksenin eğimi ........................................................ 0° Güneşe ortalama uzaklığı .................. 108 milyon km Dünyaya en uzak mesafesi ................ 252 milyon km Dünyaya en yakın mesafesi ................ 40 milyon km Kendi etrafında dönüş süresi........ 243 dünya günü. Güneş etrafındaki dönüşü ............ 225 dünya günü. Işığı yansıtıcılığı.................................................. 1.70

Atmosferik yüzey basıncı ................................90 bar Yüzey sıcaklığı..................................................475°C Uyduları ................................................................Yok

Venüs gezegeninin takip ettiği yol Merkür gezegeni ve Dünya arasında yer alır. Diğer gezegenler gibi Venüs de yansıyan güneş ışıklarıyla parlar. Dünyadan görüldüğü kadarıyla Venüs diğer bütün gezegen ve yıldızlardan daha parlak ışıl ışıldır. Bu hem Dünyaya yakın olmasından, hem de yüksek yansıma güçlü bulutlarla kaplı olmasından ileri gelirvenüs

İlim adamları güneş sistemindeki Venüs ve diğer gezegenlerin 4,5 milyar yıl önce toz, duman ve gaz bulutlarından meydana geldiklerini söylemektedirler. Diğer gezegenler arasında dünyaya ağırlık ve biçim bakımından en çok benzeyeni Venüs gezegenidir.

Ağırlığı Dünya’nınkinin % 81’i, yoğunluğu ise % 90’ı kadardır. Venüs’ün yüzeyindeki yerçekimi dünyanınkinin % 88’i kadardır. Böylece dünyada 45 kg ağırlığı olan bir madde, Venüs gezegeninde 40 kg ağırlıktadır. Çok zayıf olduğu anlaşılan Venüs’ün manyetik alanı hemen hemen yok gibidir. Güneş sisteminin yukarısından bakıldığında, Venüs ve diğer gezegenlerin güneşin etrafında saat yelkovanları gibi döndükleri görülür. Venüs’ün dairesi üzerinde saniyedeki hızı 25 km’dir. Dünya’nınki ise 298 km’dir. Bu gezegenin Güneş’e en yakın noktası Güneş’ten 107.5 milyon km uzakta, Güneş’e en uzak noktası da Güneş’ten 108.9 milyon km uzaklıktadır. Venüs gezegeni Dünya’ya diğer bütün gezegenlerden daha çok yaklaşır. Dünya’ya en yakın olduğu zaman dünyadan 40 milyon km uzakta olan Venüs gezegeni, Dünya ile Güneş’in arasında yer alır. Güneş, Dünya ile Venüs’ün arasına girdiği zaman ise bu iki gezegen arasındaki uzaklık en son haddini bularak 252 milyon km olur.

Venüs’ün atmosferi ve yüzey yapısı hakkında geniş bilgi Amerikan ve Sovyet uzay araştırma çalışmaları neticesinde elde edilmiştir. 1962 senesiyle 1982 seneleri arasında Ven?’e 16 adet uzay aracı gönderilmiştir. Venüs’e gönderilen uzay araçları (Mariner ve Venera serileri) ile elde edilen neticelerin özeti şöyledir:

Venüs’e gönderilen uzay araçlarının sağladığı bilgilerden Venüs’ün jeokimyevi yapısının Ay, Mars ve Dünya’dakine benzer olduğu; dolayısıyla Güneş sistemi gezegenlerinin de aynı şekilde meydana geldiği anlaşılmıştır. Fotoğraf, manyetik kayıtlara göre bulut parçalarının üstündeki sis ve duman tabakası bu gezegeni kabuk gibi sararken, bulut parçalarının yükseklikleri yüzeyden 80-64-40 km yüksekliktedirler. Bulut tabakası saatte 320 km hızla gezegenin etrafında, gezegenin döndüğü yönde döner. Bulutların altındaki Venüs atmosferi % 95 karbondioksit, biraz nitrojen ve % 0.1 oranında buhardan meydana gelir. Bulutların üstündeki sıcaklık -33°C iken altlarındaki sıcaklık 325°C’dir. Atmosferin daha dikine doğru gittikçe sıcaklık da artar. Venüs, Güneş’e Merkür’den daha uzak olmasına rağmen yüzeyindeki sıcaklık Merkür’ün sıcaklığından daha fazladır. Bunun sebebi kalın ve yoğun atmosfer tabakasıdır. Atmosferdeki gaz karbonik ısıyı tutmakta ve Venüs’ü fırın haline getirmektedir.

Venüs gezegeninin yüzey sıcaklığı 475°C, yüzeydeki atmosfer basıncı ise Dünya’dakinden 95 defa daha fazladır. Bu gezegenin yüzeyi radarla görüldüğü kadarıyla tepelik, dağlık olup, kraterler vardır. Bitki ve hayvanların Venüs’te yaşamaları mümkün değildir. Bunun sebebi yüzeyin çok sıcak olması, su ve oksijenin olmamasıdır.

Sözlükte "venüs" ne demek?

1. Merkür'den sonra güneş'e en yakın olan gezegen, çulpan, çobanyıldızı, zühre.

Venüs kelimesinin ingilizcesi

[Venus] n. female first name; family name; town in Texas (USA)
n. second planet from the sun; goddess of love (Roman Mythology)
n. venus, second planet from the sun; goddess of beauty and love (Roman mythology)
Köken: Fransızca

--Reklam--